הספריה מקיימת פעילויות שוטפות בנושאי תרבות.

מוזמנים להתעדכן כאן וברשתות החברתיות בימי שגרה.